2 دوره پیدا شد

دوره حضوری معامله گری در بازار های مالی

در این دوره همراه هم وارد دنیای زیبای ارزهای دیجیتال خواهیم شد و بصورت پله پله پیش خواهیم رفت تا در انتهای دوره با مفاهیم ارز ...

دوره مقدماتی کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال)

در این دوره همراه هم وارد دنیای زیبای ارزهای دیجیتال خواهیم شد و بصورت پله پله پیش خواهیم رفت تا در انتهای دوره با مفاهیم ارز ...